Serbest Karbondioksit Tayini

 

Serbest Karbondioksit Tayini
01. Yöntemin Prensibi
Suların CO2 içeriği, korozif (aşındırıcı) etkiye sahip olduğundan önemli bir parametredir.
Serbest CO2, Na2CO3 veya NaOH ile NaHCO3 oluşturmak üzere tepkimeye girer. Tepkimenin tamamlanması, pH 8,3’ de fenolftalein indikatörünün karakteristik pembe renginin oluşması ile izlenir. Bu yöntemde normal karbondioksit-karbonat dengesini etkileyen katyonlar ve anyonlar girişime neden olurlar. Örneğin; alüminyum (Al), krom (Cr), bakır (Cu) ve demir (Fe) gibi metaller deney sonucunun yüksek bulunması yönünde girişime neden olurlar. Amonyak, borat, nitrit, fosfat, silikat ve sülfülerde pozitif hataya neden olmaktadır. Su örneği içinde yüksek derişimde çözünmüş katı madde bulunması halinde (örneğin deniz suyu) yada aşırı miktarda indikatör çözeltisinin ilavesi negatif hatalara yol açmaktadır.
02. Kullanılan Kimyasallar
CO2 içermeyen su: Standart çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan seyreltme suyu saf suyun 15 dakika kaynatılıp oda sıcaklığına kadar soğutulması ile elde edilir.
0,0454 N standart Na2CO3 çözeltisi: 1 mL’ si 1 mg CO2’ ye eşdeğerdir.
0,0227 N Standart NaOH çözeltisi:1 mL’ si 1 mg CO2’ ye eşdeğerdir.
03. Deneyin Yapılışı
100 mL’ lik su örneği 250 mL’ lik bir erlene koyularak üzerine 3 damla fenolftalein indikatörü eklenir. İndikatör eklenmesi ile birlikte çözeltide pembe-kırmızı bir renk oluşursa su örneğinin içerisinde serbest karbondioksit yok demektir. Eğer indikatör eklenmesi ile çözelti renksiz kalırsa numunede serbest  CO2 vardır anlamına gelir. 0,0454 N standart Na2CO3 çözeltisi ile titre edilir. Erlendeki su örneğini standart Na2CO3 çözeltisi ile en az 30 saniye kalıcı pembe renk elde edinceye kadar titre edilir ve harcanan Na2CO3 hacmi kaydedilir.
100 mL’ lik su örneği 250 mL’ lik bir erlene koyularak üzerine 3 damla fenolftalein indikatörü eklenir. 0,0227 N standart NaOH çözeltisi ile titre edilir.Erlende oluşan pembe renk 30 saniye kalıcı olana kadar titrasyona devam edilir ve harcanan NaOH miktarı kaydedilir.
04. Sonuç ve  Hesaplamalar
1- Titrant çözelti standart Na2CO3 çözeltisi ise;
      CO2 (mg /L) = ( N x V x 22000) / mL (örnek)
V: Titrasyon sırasında harcanan standart Na2CO3 çözelti hacmi (mL)
N: Ayarlanan Na2CO3 çözeltisinin derişimi
2-Titrant çözelti standart NaOH çözeltisi ise;
      CO2 (mg /L) = ( N x V x 44000) / mL (örnek)
V: Titrasyon sırasında harcanan standart NaOH çözelti hacmi (mL)
N: Ayarlanan NaOH çözeltisinin derişimi
 
DESTEK
 
Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=