Klorür Tayini

 

KLORÜR TAYİNİ
Tuz  kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formunda bulunur. Yöntem, normalitesi belli AgNO3 çözeltisi ile titre edilerek tuz miktarının saptanması ilkesine dayanır. Bu yönteme Mohr Yöntemi denir.
0.0141 N AgNO3 çözeltisi: 2.396 g AgNO3 (Merck 1.09081) bir miktar saf suda çözündükten sonra 1 L’ lik balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Bu çözeltinin 1 mL si 0.5 mg klorüre eşittir.
Alüminyum Hidroksit Çözeltisi (Merck 1.01091):: 62.5 g potasyum veya amonyum şapı (alüminyum, potasyum sülfat) 500 mL saf suda çözülür. Çözelti 60 ºC ya ısıtılır. 27.5 mL derişik NH3 karıştırılarak yavaşça eklenir. 1 saat beklenir. Çökelek süzülerek alınır ve çökelekteki  amonyak, klor , nitrit ve nitratı uzaklaştırmak için bolca saf su ile yıkanır.
%30’luk hidrojen peroksit çözeltisi (Merck 1.08597)
Analiz yapılacak numunede süspaniyon halinde renkli ve  katı madde varsa 100 mL örneğe 2 g süspansiyon alüminyum hidroksit çözeltisi eklenerek birkaç dakika bekletilir ve çözelti süzülür. Eğer numune sülfür içeriyor ise 1 mL %30’luk hidrojen peroksit çözeltisi eklenir. Berrak çözeltiden 50 mL alınarak çözeltinin  pH’sı  8.3 olana kadar H2SO4 ile veya NaOH eklenir. 1 mL potasyum kromat çözeltisi eklenir. Çözeltini rengi sarıdan kiremit kırmızısına dönene kadar AgNO3 çözeltisi ile titre edilir.
04. Hesaplamalar
Klorür (mg/L)  =  [ (35.46  x VAgNO3 x xN AgNO3) x 1000  / m]
V =  Harcanan AgNO3  çözeltisinin hacmi (mL)
N = Ayarlanan AgNO3 çözeltisinin derişimi
m = alınan numune miktarı (mL)
 
DESTEK
 
Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=