Bakır (Cu) Tayini

 

Bakır (Cu) Tayini
01. Yöntemin Prensibi
Yöntem numunedeki bakırın, dietil-ditiokarbamat ile verdiği sarı renkli bileşikten faydalanarak konsantrasyonunun bulunması ilkesine dayanır.
02. Kullanılan Kimyasallar

Seyreltik amonyum hidroksit(Merck 1.05422) çözeltisi ( 1/5 v/v)
Dietil-ditiokarbamat solution 1 g sodyum  dietil-ditiokarbamat [N(C2H5)CS2Na] 1 Lt, iki kere destile edilmiş saf suda çözülür.
Standart bakır çözeltisi: 0.100  g  kimyaca saf metalik bakır 250 ml’lik erlene alınarak üzerine 3 ml iki kere destile edilmiş saf su ve 3 ml derişik nitrik asit  eklenerek metalin   çözünmesi sağlanır. Metal çözündükten sonra üzerine  1 ml derişik sülfürik asit eklenir ve asitleri buharlaştırmak için çeker ocak içerisinde hot plate üzerinde ısıtılır. Kuruluğa kadar çözelti ısıtılır ve soğumaya alınır. Soğuduktan sonra üzerine çift destile edilmiş saf su eklenerek iyice çalkalanır ve 1 L’lik balonjojeye aktarılır. Erlen bir kaç kez saf su ile yıkanarak balonjojeye aktarılır. Çözeltinin son hacmi 1 L’ye çift destile edilmiş saf su ile tamamlanır.
Hazırlanan bu çözeltiden 50 ml alınarak 1 L’lik balonjojeye aktarılır. Hacim çizgisine kadar  çift destile edilmiş saf su ile tamamlanır. Bu çözeltinin 1 mL’si 5 µg Cu içerir.
03. Deneyin Yapılışı
80 mL su örneği alınarak 100 mL’ye çift destile edilmiş  saf su ile tamamlanır. Üzerine 5 mL seyreltik amonyum hidroksit çözeltisi ve 5 mL dietil-ditiokarbamat eklenerek iki kere ters düz edilir.
Hazırlanan standart bakır çözeltisinden sırası ile 0,0; 1,0; 2,0;  4,0;  8,0; 10,0; 12,0; 16,0; 20.0 mL alınarak 100 mL’lik nessler tüpüne koyulur hacim çizgisine kadar çift destile edilmiş saf su ile tamamlanır. Üzerine 5 mL seyreltik amonyum hidroksit çözeltisi ve 5 mL dietil-ditiokarbamat eklenerek iki kere ters düz edilir. Yaklaşık 10 dakika beklendikten sonra örneğin rengi ile aynı olan standart tespit edilir.
04. Hesaplamalar
                                              
Cu (mg/l )   = (C x V)  / m                                    

C= Örneğin rengi ile aynı olan standartın derişimi (µg /mL)
V= Örneğin seyreltildiği hacim (100 mL)
m = Alınan numune miktarı (mL)
 
DESTEK
 
Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=