Asidite

 

ASİDİTE
01. Yöntemin Prensibi
Suyun asitliği, genellikle suda az iyonlaşan karbonik asit (H2CO3) veya mineral asitlerden ve demir, aliminyum gibi tuzların hidrolizinden ileri gelir.
Su örneği fenolftalein indikatörü kullanılarak pH=8,5 dönüm noktasına kadar standart alkali çözeltisi (NaOH) ile titrasyonu toplam asiditeyi (mineral asidite+ karbondioksit asiditesi) verir. Toplam asiditeye aynı zamanda fenolftalein asiditesi  de denir. Su örneğinin metil oranj indikatörü varlığında pH=4,5 dönüm noktasına kadar standart alkali çözeltisi ile titrasyonu ise mineral asiditeyi verir.
02.  Kullanılan Kimyasallar
0,02 N NaOH: 0.056 mL derişik sülfürik asit 50 mL saf su içerisine ilave edilir. Son hacim 100 mL’ye saf su ile tamamlanır. Hazırlanan asidin standartlaştırılması HCl  çözeltisinin ayarlanmasındaki gibi yapılır
03. Deneyin Yapılışı
 50 mL’ lik su örneği içerisine 2 damla fenolftalein indikatörü damlatılır ve 0,02 N’ lik NaOH çözeltisi ile sürekli pembe renk gözleninceye kadar titre edilir. Büretten harcanan NaOH çözeltisi mL olarak kaydedilir.
Mineral asiditeyi bulmak için 50mL’ lik su örneğine 2 damla metil oranj indikatörü damlatılır ve 0,02 N NaOH ile portakal rengi gözleninceye kadar titre edilir. Büretten harcanan NaOH çözeltisi mL olarak kaydedilir.
04. Hesaplamalar
0,02 N standart NaOH çözeltisi 1 mL su örneğinde 1 mg CaCO3 ‘a eşdeğerdir.
Fenolftalein ve metil oranj asiditesi, CaCO3 cinsinden aşağıdaki formüle göre hesaplanır.
Asidite (mg/L CaCO3 eşdeğeri) = [VNaOH x VNaOH x 50000] / mL (örnek)
 
DESTEK
 
Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=