Kimyasal Oksijen İhtiyacı

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı
01. Yöntemin Prensibi
Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ)  numune içerisindeki organik maddenin, kuvvetli asidik ortamda ve 150 0C sıcakta gümüş katalizör kullanarak kuvvetli bir oksitleyici (potasyum bikromat ) ile CO2 ve H2O’ya kadar yükseltgenmesi için gerekli oksitleyici miktarının oksijen eşdeğeridir. KOİ organik maddenin tamamını ölçer.KOİ değeri arıtma sistemlerinde kütle dengelerinin ( O2 tüketimi, çamur oluşumu, substrat kullanımı) hesaplanmasında uygun bir parametredir.
Bazı aromatik bileşikler, püridin, benzen, toluen gibi test esnasında okside olmazlar.  Bu tür aromatik bileşikler, bir çok atık suda organik maddenin çok küçük bir kısmını oluştururlar. Bu nedenlerden dolayı KOİ direkt parametre olarak kullanılabilir.
02. Kullanılan Kimyasallar
0,25 N  potasyum dikromat çözeltisi: Önceden 103 0C’de iki saat kurutulmuş 12,259 g K2Cr2O7 (Merck 1.04862) 1 L deiyonize suda çözülür.
Sülfürik asit reaktifi: 4 kg’lık H2SO4 şişesine 22 g Ag2SO4 ilave edilir. Çözünmesi için 1-2 gün beklenir.
Derişik H2SO4 çözeltisi
Ferroin indikatör çözeltisi: 1,485 g 1,10 fenantrolinmonohidrat ile 695 mg FeSO4.7H2O saf suda çözülerek 100 mL saf suda çözülerek 100 mL’ye seyreltilir. Çözelti renkli şişede saklanmalıdır.
0,25 N Ayarlı demir amonyum sülfat çözeltisi: 98 g Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O saf suda çözülür, 20 mL derişik H2SO4 ilave edilerek soğutulur, hacmi 1 L’ye tamamlanır. Bu çözeltinin günlük olarak standart K2Cr2O7 çözeltisine karşı standardize edilmesi gerekir.
10 mL standart K2Cr2O7 çözeltisi 100 mL’ye seyreltilir. 30 mL derişik H2SO4 katılır ve soğutulur. Demir amonyum sülfat ile ferroin (2-3 damla) konularak titre edilir.
demir amonyum sülfat çözeltisinin normalitesi
N=0,25.V1/V2
N: demiramonyum sülfatın normalitesi
V1: titre edilen 0,25 N K2Cr2O7 çözeltisinin hacmi, mL
V2: Titrasyonda kullanılan demiramonyum sülfatın hacmi, mL
Civa sülfat, HgSO4
03. Deneyin Yapılışı
50 mL analiz yapılacak  numune 500 mL’lik rodajlı erlene konur. 1 g civa sülfat katılır. 5 mL sülfürik asit reaktifi katılır, civa sülfat çözünene kadar karıştırılır, soğutulur ve 25 mL 0,25 N K2Cr2O7 çözeltisi ilavesi ile karıştırılır. Rodajlı erlen geri soğutucuya bağlanır. Soğutma suyu devresi açılır. 70 mL sülfürik asit balonun ağzından ilave edilir ve kaynatmaya başlanır. Kaynatma 2 saat devam eder. Kaynatma sonunda numune kendi hacminin yaklaşık iki katına seyreltilir (50 mL saf su ilave edilir). Soğuduktan sonra 2-3 damla ferroin indikatörü damlatılır ve demir amonyum sülfat çözeltisi ile rengin mavi yeşilden kırmızı kahverengiye döndüğü ana kadar titre edilir ve harcanan hacim kaydedilir (V1 ). Aynı işlemler numune yerine saf su koyularak yapılır ve harcanan havim kaydedilir (V2)
04. Hesaplamalar
mg/L KOİ=     [(V2- V1)x N x 8000] / mL numune
V2: kör için kullanılan demiramonyum sülfat, mL 
V1: numune için kullanılan demiramonyum sülfat, mL 
N: Ayarlı demir amonyum sülfat çözeltisinin normalitesi
 
DESTEK
 
Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=