Alkalinite

 

ALKALİNİTE
01. Yöntemin Prensibi
Suyun alkalinitesi, asidi nötrleştirme kapasitesinin bir ölçüsüdür. Sudaki OH-, CO3-2 ve HCO3-  iyonları suyun alkalinitesini arttırır.
02. Kullanılan Kimyasallar
0,02 N H2SO4 çözeltisi :0.056 mL derişik sülfürik asit 50 mL saf su içerisine ilave edilir. Son hacim 100 mL’ye saf su ile tamamlanır. Hazırlanan asidin standartlaştırılması HCl  çözeltisinin ayarlanmasındaki gibi yapılır.
03. Deneyin Yapılışı
25 mL’lik su örneğinin içine 3 damla fenolftalein indikatör çözeltisi  damlatılır. Fenolftalein indikatör eklenmesi ile çözeltide hafif bir pambe renk gözlenir ise, çözeltinin rengi renksiz oluncaya kadar 0,02 N H2SO4 çözeltisi ile titre edilir. Harcanan H2SO4 çözeltisinin hacmi kaydedilit (Vf). Daha sonra H2SO4 ile renksiz hale getirilen örneğe bu kez 3 damla metil oranj indikatör çözeltisi eklenir. Dönüm noktasındaki kırmızı renk gözleninceye kadar H2SO4 çözeltisi ile titre edilir ve eklenen H2SO4 çözeltisinin hacmi kaydedilir (Vmo).
Eğer fenolftalein eklendikten sonra renk değişikliği olmaz ise örneğe metil oranj eklenerek deneye devam edilir.
04. Hesaplamalar
04.01. Fenolftalein Alkalinitesi
Vf değerinden yararlanarak fenolftalein alkalinitesi hesaplanır.
1.      Vmo değerinden yararlanarak toplam alkaliniteyi hesaplayınız.
Fenol alk. ( CaCO3 mg/L) =   (Vf x NH2SO4 x 50 000) /  mL örnek
04.02. Meti Oranj Alkalinitesi
Metil oranj alk. ( CaCO3 mg/L) =      (Vmo x NH2SO4 x 50 000) /  mL örnek
04.03. Toplam Alkalinite
Toplam alk. ( CaCO3 mg/L) =[(Vmo+ Vf) x NH2SO4 x 50 000] /  mL örnek
 Vtoplam (Vt) = Vmo+ Vf
Yukarıda harcanan Vf ve Vt den yararlanılarak hidroksil, karbonat ve bikarbonat alkalinitesi bulunabilir.
Titrasyon sonucu
Kostik veya hidroksil    alkalinitesi
Karbonate Alkalinitesi
Bikarbonat Alkalinitesi
Vf=0
0
0
0
Vf <1/2Vt
0
2 Vf
Vt-2 Vf
Vf =1/2Vt
0
2 Vf
0
Vf >1/2Vt
2 Vf -Vt
2(Vt- Vf)
0
Vf =Vt
Vt
0
0
Karbonat alk.=  ( 2 x V H2SO4  fenolft. dön. nok.)x NH2SO4 x 50 000
mL örnek
 
DESTEK
 
Reklam
 
 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=